Ar gyfartaledd

y disgybl

y flwyddyn

£2

binaural boy flip.png

Synau newydd Binaural!

Yn dod a synau natur i fewn i'r dosbarth.

Meddwlgarwch, Myfyrdodau a Baddonau Sain ar gyfer

 Ysgolion Cynradd ag Uwchradd 

rainbow clouds.png

Ymunwch â ni yn y mudiad meddwlgarwch

Dangoswyd bod ymarfer meddwlgarwch rheolaidd yn hybu gwelliannau ym myd llwyddiant academaidd; ymddygiad yn yr ystafell ddosbarth; straen academaidd a chyfraddau absenoldeb. Ymunwch ag ysgolion eraill ledled y DU trwy ddod a meddwlgarwch a myfyrdod i'ch ysgol.

feb19-cloud5.png
 

Gwyliwch eich dosbarth yn myfyrio - ar ol gwasgu botwm

DIM cyrsiau

DIM gwaith ychwanegol

DIM hyfforddiant ychwanegol

Beth mae athrawon yn dweud

"Roedd Cwmwl Clyd fel ffynnon ymlacio, hafan y medrwn ddefnyddio i gefnogi’r disgyblion a’r staff beth bynnag oedd eu hanghenion; i dawelu, i leddfu ac i ysbrydoli. Fe wnaeth y staff a’r disgyblion llwyr gofleidio myfyrdodau Cwmwl Clyd, ac o fy mhrofiad , gwerthfawrogi yn ddirfawr y cyfle cawsant i gael seibiant, i anadlu ac i fyw yn y foment. Diolch o galon Cwmwl Clyd."

 

Kathryn Baines - Defnyddiwr Cwmwl Clyd

Mae'n bwysig i ni bod Cwmwl Clyd yn gweddu'n dda gyda eich ysgol. Ymunwch â ein treial am-ddim a rhowch gynnig ar wahanol fyfyrdodau gyda'ch disgyblion. Mae'r treial yn dod i ben yn awtomatig ar ôl 1 mis a dyna ni! Mae'n cymryd llai na 2 funud i arwyddo.

students_uniform.jpg
big star.png