top of page
girl-2172318_1920.jpg

Seiliedig ar y 

Nawr yn

Cwricwlwm!

Tick box.png
binaural boy flip_edited.png

£1

y plentyn, y flwyddyn

Ysgolion a

Gwasanaethau Ieuenctid

small star_edited_edited_edited.png

Meddwlgarwch ,myfyrdodau a llawer mwy
i blant ac arddegwyr! 

big star_edited.png
rainbow clouds.png

Ymunwch â ni yn y mudiad meddwlgarwch

Dangoswyd bod ymarfer myfyrdod rheolaidd yn medru hybu hapusrwydd, cynyddu ffocws, empathi, cydymdeimlad, yn medru gwella gwybyddiaeth a hefyd rhoi hwb i hyder plant, arddegwyr ac o bosibl oedolion fel ei gilydd! Ymunwch â rhieni, ysgolion, sefydliadau ieuenctid a cholegau ledled y DU trwy gyflwyno ffynhonnell hwyliog a dibynadwy o feddwlgarwch, arweiniad positif, myfyrdodau a mwy i’ch plant ac arddegwyr i'w mwynhau!

feb19-cloud5.png
JOIN MOVEMENT

Dechreuwch myfyrdod - ar ol gwasgu botwm...

  • Myfyrdodau dan arweiniad - Rhwng 4 munud a 25 munud.

  • Ymarferion Meddwlgarwch - Ffyrdd hwyl a hawdd i ymlacio. Yn cynnwys tafleni gwaith.

  • Mantrau Dyddiol - Gwych i gynnal iechyd meddwl da.

Online Education

Beth mae pobl yn dweud

"Roedd Cwmwl Clyd fel ffynnon ymlacio, hafan y medrwn ddefnyddio i gefnogi’r disgyblion a’r staff beth bynnag oedd eu hanghenion; i dawelu, i leddfu ac i ysbrydoli. Fe wnaeth y staff a’r disgyblion llwyr gofleidio myfyrdodau Cwmwl Clyd, ac o fy mhrofiad , gwerthfawrogi yn ddirfawr y cyfle cawsant i gael seibiant, i anadlu ac i fyw yn y foment. Diolch o galon Cwmwl Clyd."

 

Kathryn Baines - Defnyddiwr Cwmwl Clyd

holiday-2990058_1920 - Copy.jpg

Cymerwch treial am-ddim a phrofwch gwahanol fyfyrdodau dan

I gwblhau eich ffurflen gais (tua 2 funud i'w chwblhau) cliciwch yma. Yna bydd eich treial yn dechrau o fewn y 24 awr nesaf.

Rydym yn diolch i chi a gobeithiwn y byddwch yn mwynhau eich profiad Cwmwl Clyd!

 arweiniad, gemau meddwlgarwch,
baddonnau sain
 a mwy!
Yn rhad ac am ddim am wythnos gyfan!

bottom of page