Ein llyfrgell

Mynediad i lyfrgell o fyfyrdodau (fideo a sain), baddonau sain binaural (sain 3D) a ymarferion meddwlgarwch am y flwyddyn. Ychwanegir deunydd newydd yn gyson.

O boster byr meddylgar (tua 2 munud) i fyfyrdod ymlaciedig (i fyny at 25 munud). Dewisiwch eich deunydd i gyd-fynd â'ch amserlen chi! 

feb19-cloud1.png

Does dim angen hyfforddiant

Mae ein llyfrgell ar gyfer athrawon i ddarparu i'w disgyblion a hefyd ar gael i ddisgyblion defnyddio eu hunain. O ysgolion cynradd i ysgolion uwchradd, colegau ac addysg pellach. Nid oes angen costau drud i hyfforddi athrawon, dim ond clicio'r cyfrifiadur ac i ffwrdd â chi!

feb19-cloud2.png

Unrhywle, unrhywbryd

Gallwch chi ddefnyddio ein myfyrdodau a ein deunydd meddwlgarwch unrhyw amser o'r dydd. Amseroedd da i'w defnyddio yn cynnwys yn ystod amser cofrestru, ar ddiwedd y dydd, yn ystod tymhorau arholiadau, yn ystod amseroedd cosb ac ar ddechrau gwers. Gall plant hefyd ddefnyddio ein llyfrgell o fewn cysur cartref eu hunain!

feb19-cloud3.png

Sut mae'n gweithio

Sky

Beth sydd yn ein llyfrgell Cwmwl Clyd?

green%20glasses%20dancing_edited.png

Cliciwch y lluniau am fwy o wybodaeth!

GUIDED MEDITATIONS (2).jpg

Myfyrdodau dan Arweiniad

shutterstock_1303214611 (2).jpg

Teithiau Sain Binaural

MORNING MANTRA (2).jpg

Mantra Y Bore

Mwy o fideos yn dod yn fuan!

AFTERNOON ZOOM (2).jpg

Pop Y Prynhawn

(i godi egni)

PERSONAL SPACE (2).jpg

Man Tawel

(i un gael gasglu'r meddwl)

MINDFULNESS EXERCISES__ (2).jpg

Ymarferion Meddwlgarwch

Mae myfyrdod a meddwlgarwch yn help gyda:

  • Gwella ffocws a sylw, canlyniadau arholiadau ac iechyd meddwl 

  • Cynyddu lefelau hapusrwydd a hyder

  • Gostwng cyfraddau absenoldeb a straen academig

meditating boy with features.png
meditating girl with features.png