top of page

Ein llyfrgell

Mynediad i lyfrgell o fideos myfyrio, baddonau sain binaural (sain 3D) a fideos ymarferion meddwlgarwch am y flwyddyn. Ychwanegir deunydd newydd yn gyson.

O ymarferion meddwlgarwch (o gwmpas 5 munud) i fyfyrdodau ymlaciedig (i fyny at 25 munud). Dewisiwch eich deunydd i gyd-fynd â'ch amserlen chi! 

feb19-cloud1.png

Does dim angen hyfforddiant

Mae ein llyfrgell nid ond ar gyfer cartrefi ond hefyd ar gyfer athrawon i ddarparu i'w disgyblion. O ysgolion cynradd i ysgolion uwchradd, colegau ac addysg pellach. Nid oes angen costau drud i hyfforddi athrawon, dim ond clicio'r cyfrifiadur ac i ffwrdd â chi!

feb19-cloud2.png

Unrhywle, unrhywbryd

Gallwch chi ddefnyddio ein llyfrgell unrhywle, yn y cartref neu yn yr ysgol! Amseroedd da i fyfyrio yn cynnwys ar ddechrau neu ar ddiwedd y dydd. Mae myfyrdod hefyd yn gymorth trwy helpu tywys ni trwy'r sialensau a ddaw yn sgil bywyd!

feb19-cloud3.png

Sut mae'n gweithio

Sky

Beth sydd yn ein
llyfrgell Cwmwl Clyd?

Picture 1 (2).png
green%20glasses%20dancing_edited.png
Homepage_edited.jpg

Myfyrdodau dan arweiniad + Fideos
Ymarferion Meddwlgarwch + Fideos
Teithiau Sain Binaural + Fideos
Gweithlenni + Cyfarwyddiadau Sain
Geiriau o Gymorth

Mae gennym ni amryw o...

...a mwy!

Mae myfyrdod a meddwlgarwch yn help gyda:

  • Gwella ffocws a chynyddu cydymdeimlad o fewn plant ac arddegwyr.

  • Rhoi hwb i hapusrwydd a hyder o fewn plant ac arddegwyr.

  • Gostwng cyfraddau absenoldeb a straen academig.

  • Cynyddu empathi a gwybyddiaeth.

meditating boy with features.png
meditating girl with features.png
bottom of page