top of page

Ein llyfrgell

Mynediad i lyfrgell o fideos myfyrio, baddonau sain binaural (sain 3D) a fideos ymarferion meddwlgarwch am y flwyddyn. Ychwanegir deunydd newydd yn gyson.

O ymarferion meddwlgarwch (o gwmpas 5 munud) i fyfyrdodau ymlaciedig (i fyny at 25 munud). Dewisiwch eich deunydd i gyd-fynd â'ch amserlen chi! 

feb19-cloud1.png

Does dim angen hyfforddiant

Mae ein llyfrgell ar gyfer athrawon i ddarparu i'w disgyblion a hefyd ar gael i ddisgyblion defnyddio eu hunain. O ysgolion cynradd i ysgolion uwchradd, colegau ac addysg pellach. Nid oes angen costau drud i hyfforddi athrawon, dim ond clicio'r cyfrifiadur ac i ffwrdd â chi!

feb19-cloud2.png

Unrhywle, unrhywbryd

Gallwch chi ddefnyddio ein llyfrgell unrhywle, yn yr ysgol neu yn y cartref! Os ydych yn athro neu disgybl. Ac unrhyw amser o'r dydd! Amseroedd da i'w defnyddio yn cynnwys yn ystod amser cofrestru, ar ddiwedd y dydd, yn ystod tymhorau arholiadau, yn ystod amseroedd cosb ac ar ddechrau gwers.

feb19-cloud3.png

Sut mae'n gweithio

Sky

Beth sydd yn ein
llyfrgell Cwmwl Clyd?

Picture 1 (2).png
green%20glasses%20dancing_edited.png
Homepage_edited.jpg

Myfyrdodau dan arweiniad + Fideos
Ymarferion Meddwlgarwch + Fideos
Teithiau Sain Binaural + Fideos
Gweithlenni + Cyfarwyddiadau Sain
Geiriau o Gymorth

Mae gennym ni amryw o...

...a mwy!

Mae myfyrdod a meddwlgarwch yn help gyda:

  • Gwella ffocws a sylw, canlyniadau arholiadau ac iechyd meddwl 

  • Cynyddu lefelau hapusrwydd a hyder

  • Gostwng cyfraddau absenoldeb a straen academig

meditating boy with features.png
meditating girl with features.png
bottom of page