Cwricwlwm

Mae gweddu gyda'r cwricwlwm Cymraeg yn bwysig i ni. Rydym yn sicrhau hyn drwy  edrych yn gyson ar y wybodaeth mwyaf diweddar am y safonau a'r gofynion a nodir o fewn fframwaith Estyn.

Cwricwlwm Cymraeg

Fframwaith Estyn:


Ein nod yw ffocysu ar dri o'r pum Meysydd arolygu o fewn fframwaith Estyn.

 

  1. Safonau

  2. Lles ac agweddau at ddysgu

  3. Addysgu a phrofiadau dysgu

  4. Gofal, cymorth ac arweiniad

  5. Arweinyddiaeth a rheolaeth

Ffocws Graham Donaldson:

Ein nod hefyd yw i gefnogi pedwar prif bwrpas Donaldson ar gyfer y cwricwlwm. Sef i gael pob plentyn a pherson ifanc i gyflawni'r isod:

 

1. Dinasyddion moesegol a gwybodus

2. Dysgwyr uchelgeisiol a medrus

3. Cyfranwyr mentrus a creadigol

4. Unigolion iach a hyderus

Dilynwch Cwmwl Clyd

  • Instagram Icon
  • Facebook Icon
  • Twitter Icon

Cysylltwcâ ni trwy contact@cosyclouduk.com

© 2019 Cwmwl Clyd | All Rights Reserved | Privacy Policy | Terms of Use