Tystebau

''Mae ein disgyblion wedi croesawu’r myfyrdodau yn llwyr, sydd yn profi bod angen y math yma o ymarfer yn rheolaidd. Mae Cwmwl Clyd wedi galluogi inni gael amser i ysgafnhau y pwysau sy'n medru dod o fywyd pob dydd.'' Ms Abigail Davies, Ysgol Y Strade

"Gwych i gael adnoddau yn yr iaith Gymraeg pan fod Iechyd a Lles yn rhan mor fawr o'r cwricwlwm. Roedd y myfyrdodau yn hawdd i'w defnyddio".
Ms Rhian Roberts, Ysgol Mynydd Bychan

“They engaged extremely well, quickly becoming comfortable with the process and allowing themselves to let go of self-consciousness and anxieties” Miss N. Giant, Founder Full Circle Education

“Roedd defnyddio Cwmwl Clyd ar ddechrau gwersi yn helpu gosod awyrgylch heddychlon o fewn y wers, roedd y disgyblion yn dawelach ac yn fwy amyneddgar.

Roeddwn i'n teimlo bod y myfyrdod wedi helpu'r disgyblion i ffocysu ar eu gwaith yn fwy." Josh Williams, 
Ysgol Y Strade

FIDEO: Gall myfyrdod fod o fudd i staff yr ysgol yn ogystal â disgyblion.

"Dwi'n poeni'n fawr ar hyn o bryd am les staff mewn ysgolion, gan gynnwys penaethiaid"

‚Äč

Prif Weithredwr Cwmwl Clyd, Siwan Reynolds a Pennaeth Ysgol Y Berllan Deg, Mari Phillips

Beth mae disgyblion yn meddwl am myfyrdodau Cwmwl Clyd

Dilynwch Cwmwl Clyd

  • Instagram Icon
  • Facebook Icon
  • Twitter Icon

© 2019 Cwmwl Clyd | All Rights Reserved | Privacy Policy | Terms of Use