top of page

Tanysgrifio

Ydych chi'n barod i ymuno ag ysgolion eraill yng Nghymru trwy ddod a meddwlgarwch a myfyrdod i'ch disgyblion?

Mae'n hawdd tanysgrifio i Cwmwl Clyd!

small star.png
comet.png

Cam 1:

Cliciwch Tanysgrifio (isod) a llenwch ffurflen cyflym

(mae'n cymryd tua 2 funud).

wreath_edited.png

Cam 2:
Anfonir anfoneb i'ch cyfeiriad e-bost o fewn 24 awr.

Bydd yr ebost hwn yn cynnwys eich anfoneb a eich manylion mewngofnodi i chi fedru cychwyn eich taith yn syth!

Cam 3:

Talwch pryd mae gan eich ysgol y cyllid sydd ei angen.

wreath.png
tree with grass.png
Trees

Os yn addysgu yn y cartref, ebostiwch ni os gwelwch yn dda.

£1

y plentyn, y flwyddyn.

Ysgolion a

Gwasanaethau Ieuenctid!

Cysylltwch â ni!

Ydych chi'n barod i danysgrifio? Oes gennych chi unrhyw gwestiynau am Cwmwl Clyd neu am feddwlgarwch yn gyffredinol? Rhowch alwad neu danfonwch ebost i ni!

Ydych chi'n newydd i feddwlgarwch?

Mae myfyrio gyda Cwmwl Clyd yn hawdd: nid oes angen unrhyw hyfforddiant i'w ddefnyddio. Dim ond gwasgu botwm a gadewch i lais dywys eich dosbarth drwy fyfyrdod. 

plant 2.png
bottom of page