Tanysgrifio

Ydych chi'n barod i ymuno ag ysgolion eraill yng Nghymru a dros y DU trwy ddod a meddwlgarwch a myfyrdod i'ch disgyblion? Mae'n hawdd tanysgrifio i Cwmwl Clyd!

small star.png

Cam 1:

Cliciwch Tanysgrifio (isod) a llenwch ffurflen cyflym (mae'n cymryd tua 2 funud).

Cam 2:
Anfonir anfoneb i'ch cyfeiriad e-bost

Cam 3:

Ar ôl prosesu eich taliad byddwn yn anfon eich manylion mewngofnodi atoch.

Ac felly mae eich taith yn cychwyn!

tree with grass.png
comet.png

Cysylltwch â ni!

Ydych chi'n barod i danysgrifio? Oes gennych chi unrhyw gwestiynau am Cwmwl Clyd neu am feddwlgarwch yn gyffredinol? Rhowch alwad neu danfonwch ebost i ni!

Ffi tanysgrifio

Mae ein ffi yn seiliedig ar y nifer o ddisgyblion yn eich ysgol. Drwy hyn gallwn gynnig ein gwasanaeth i ysgolion bach a ysgolion mawr.

Ydych chi'n newydd i feddwlgarwch?

Mae myfyrio gyda Cwmwl Clyd yn hawdd: nid oes angen unrhyw hyfforddiant i'w ddefnyddio. Dim ond gwasgu botwm a gadewch i lais dywys eich dosbarth drwy fyfyrdod. 

plant 2.png
wreath.png