top of page

Ein nod

Mae symudiad gref ar led yn y DU o fyfyrdod a meddwlgarwch ac mae Cwmwl Clyd yn hynod o falch i fod ar flaen y gad. 

 

Ein ffocws yw helpu i greu plant ac oedolion ifanc hapusach, mwy hyderus a galluog trwy ganolbwyntio ar eu hiechyd meddwl. 

 

Trwy cynnig ein gwasanaeth rydyn ni'n gobeithio helpu cryfhau lles meddyliol, hybu hunanreolaeth positif ac yn y pen draw, helpu unigolion i gyrraedd eu potensial.

galaxycloud.png
comet.png
Headshot.jpg

Siwan Reynolds, Prif Weithredwr Cwmwl Clyd

“Mae fy mreuddwyd o wasgaru myfyrdod i’r genhedlaeth nesaf yn dod yn realiti, fy nod yw i wasgaru’r arfer o fyfyrio i fwy a mwy o blant bob blwyddyn. Dewch i ymuno â ni yn Cwmwl Clyd er mwyn helpu i ofalu am les meddyliol plant ar gyfer y dyfodol.”

Sut ddechreuodd y cyfan ...

 

Mae Siwan Reynolds yn ymarferydd myfyrdod o Gaerdydd a sefydlodd Cwmwl Clyd yn 2018.

Yn 14 oed, cafodd Siwan ddiagnosis o epilepsi.

Byddai'r trawiadau (seizures) yn aml yn gwneud bywyd yn heriol. Gan bod meddyginiaeth Siwan yn achosi blinder a cof gwanach gorfodwyd i ddod o hyd i ffordd arall i geisio lleihau’r trawiadau.

Daeth Siwan ar draws erthygl yn y papur newydd a awgrymodd y gallai myfyrdod helpu.

 

Ysbrydolodd hyn i Siwan fyfyrio am 20 munud pob nôs. Ar ôl 4 mis sylwodd Siwan bod ei bywyd wedi newid yn llwyr. Nid yn unig gostyngodd ei trawiadau ond cynyddodd ei hegni corfforol. Roedd gan Siwan cof gwell, graddau uwch yn y brifysgol a roedd wedi dod yn berson hapusach a mwy hyderus – ymysg nifer fwy o welliannau!

Arweiniodd hyn at Siwan i gredu'n gryf bod angen i bawb brofi'r gwelliannau gwych mae myfyrdod yn cynnig. Dyma pryd ddaeth ei syniad Cwmwl Clyd. Yn fuan ar ôl derbyn gradd mewn Seicoleg, aeth Siwan i Ysgol Myfyrdod Prydain (British School of Meditation) i gael ei hyfforddi a cymhwyso fel ymarferydd myfyrdod.

planet and stars.png
1602157884701.jpg
32864707_10214514868533185_9093125530105937920_n.jpg
1597844648282.jpg
343221932_808359930810280_5627874829125442675_n.jpg
26233380_10213454708909857_5806145203849082945_o.jpg
bbc cym wales.jpg
radio cardiff.jpg
on stage.jpg
ignite.jpg
1602191819249.jpg
1602186506562.jpg

Bwrdd Cynghori

small star.png
planet and stars.png
Sue Headshot.jpg

Cynghorydd Addysgiadol

Sue Crabtree

Fyny at 40ain mlynedd o brofiad dysgu CA1 a CA2 yng Nghymru mewn ysgolion gwladol ag annibynnol. Dirprwy Brifathro yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg am 22ain o flynyddoedd. Mae Sue hefyd wedi hyfforddi staff mewn Rheolaeth ag Ymddygiad.

Dr Jane Davidson UWTSD.JPG

Cynghorydd Addysgiadol

Jane Davidson

Mae Dr Jane Davidson yn Ddirprwy Is- Ganghellor Emeritws ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.  Ei galwedigaeth oedd athrawes ysgol eilradd ag o 2000- 2007 roedd Jane yn Weinidog Addysg, Dysgu Drwy Gydol Oes a Sgiliau yng Nghymru.

tree with rainbow.png
Picture 1 (2).png
bottom of page