Virtual Meditation

Cwmwl Clyd adref...

Rydym yn falch o gyhoeddi ein bod yn caniatáu i ysgolion i adael i'w disgyblion gael mynediad i Cwmwl Clyd yng nghysur eu cartref eu hunain!

 

Bydd hyn yn helpu i leddfu unrhyw ansicrwydd o gwmpas cyfnodau clo COVID ac hefyd yn caniatáu i ddisgyblion gael mwy o le personol os dyma beth sydd angen arnynt.

Sut i Rhannu Cwmwl Clyd â'ch disgyblion

(yn ystod gwers ar-lein)

  1. Dewisiwch eich myfyrdod / deunydd o'ch llyfrgell Cwmwl Clyd.

  2. Rhannwch eich sgrin â'ch dosbarth. (google meet – presentation mode).

  3. Sicrhewch fod eich meic ymlaen a bod eich sain yn ddigon uchel i bob plentyn glywed y myfyrdod / cerddoriaeth.

  4. Sicrhewch fod pob plentyn wedi diffodd eu meic.

  5. Gall plant ddiffodd eu camera os yw hynny'n gwneud iddynt deimlo'n fwy cyfforddus.

  6. Cofiwch: Mae'n dda i les athrawon ymuno a’r myfyrdod hefyd!

Dilynwch Cwmwl Clyd

  • Instagram Icon
  • Facebook Icon
  • Twitter Icon

Cysylltwcâ ni trwy contact@cosyclouduk.com

© 2019 Cwmwl Clyd | All Rights Reserved | Privacy Policy | Terms of Use