top of page

y disgybl
y flwyddyn!

£

heb TAW

Dechreuwch heddiw
a talwch pryd mae'r cyllid i fewn!

binaural boy flip.png

Mae ein deunydd eisoes yn cael ei fwynhau gan ddegau o filoedd o blant ledled Cymru!

Meddwlgarwch, Myfyrdodau a Baddonau Sain
ar gyfer 
Ysgolion Cynradd ag Uwchradd 

rainbow clouds.png

Ymunwch â ni yn y mudiad meddwlgarwch

Dangoswyd bod ymarfer meddwlgarwch rheolaidd yn hybu gwelliannau ym myd llwyddiant academaidd; ymddygiad yn yr ystafell ddosbarth; straen academaidd a chyfraddau absenoldeb. Ymunwch ag ysgolion eraill ledled y DU trwy ddod a meddwlgarwch a myfyrdod i'ch ysgol.

feb19-cloud5.png
JOIN MOVEMENT

Gwyliwch eich dosbarth yn myfyrio - ar ol gwasgu botwm

DIM cyrsiau

DIM gwaith ychwanegol

DIM hyfforddiant ychwanegol

Beth mae athrawon yn dweud

"Roedd Cwmwl Clyd fel ffynnon ymlacio, hafan y medrwn ddefnyddio i gefnogi’r disgyblion a’r staff beth bynnag oedd eu hanghenion; i dawelu, i leddfu ac i ysbrydoli. Fe wnaeth y staff a’r disgyblion llwyr gofleidio myfyrdodau Cwmwl Clyd, ac o fy mhrofiad , gwerthfawrogi yn ddirfawr y cyfle cawsant i gael seibiant, i anadlu ac i fyw yn y foment. Diolch o galon Cwmwl Clyd."

 

Kathryn Baines - Defnyddiwr Cwmwl Clyd

Ymunwch â ein treial am-ddim a rhowch gynnig ar wahanol fyfyrdodau, ymarferion meddwlgarwch a baddonnau sain binaural gyda'ch disgyblion! 

Gwasgwch y llun i'r dde i dderbyn eich treial am ddim! Mae eich treial yn dod i ben yn awtomatig a
r ôl 1 mis. Mae'n cymryd tua 2 funud i lenwi'r ffurflen gais.

students_uniform.jpg
big star.png
bottom of page